fbpx

over Overburen

Kunstenaarsduo Frank en Michiel over ‘Overburen’.

OVERBUREN is een ontwerpbureau in Amsterdam en Arnhem, met nogal uiteenlopende opdrachtgevers. Onze eigenzinnige stijl en werkwijze maakt ons werk best bijzonder (horen we vaak). Dus onze klanten zijn blijkbaar op zoek naar iets bijzonders. Iets wat ze niet bij andere bureaus vinden.

Omdat wij ons druk maken over het effect en minder over de vorm, maken we zeer uiteenlopende dingen voor onze klanten. Leaders voor televisie, websites, apps, campagnes, boeken, verhalen, animaties, magazines, tentoonstellingen, pakkende teksten, illustraties, beeldromans, enz, enz.
Het kan allemaal!

Bekijk ons werk om het met eigen ogen te zien. En kom vooral eens op de koffie om te bespreken wat we voor jouw merk, product of idee kunnen doen.

Momenteel werkt Overburen o.a. aan: Een animatiefilm voor Vattenfal, een app voor Windmolenpark Wieringermeer i.o.v. Nuon, fietskaarten voor de gemeente Amsterdam, Van Wijnen (ism Monkey inside), de Krijgsman Muiden (ism Tidee), nieuwe sites voor theaterbureau STIP, Monkey inside en voor de Mondhygiënistenpraktijk Arnhem en een serie boekomslagen voor Boom uitgevers.

Overburen BV, gevestigd aan KNSMlaan 135
1019LB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
overburen.nl KNSMlaan 135
1019LB Amsterdam 020 4125108

Joost Overbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Overburen BV Hij is te bereiken via joost@overburen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Overburen BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@overburen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Overburen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Overburen BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Overburen BV) tussen zit. Overburen BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Overburen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoons en adres gegevens  worden alleen bewaard om bovengenoemde redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Overburen BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Overburen BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@overburen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Overburen BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Overburen BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Overburen BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@overburen.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout